วันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557

ตอนที่ 2 การเริ่มสร้างชิ้นงานใหม่และการจัดการชิ้นงาน [ App inventor ]

      จากในตอนที่ 1 ที่ได้แนะนำถึงภาพรวม ๆของ App inventor โดยสรุปแล้วคือ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการสร้างแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือเท็บเลต โดยที่การสร้างชุดคำสั่งไม่ต้องเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด แต่จะใช้การวางต่อบล๊อคลักษณะเหมือนการต่อจิกซอล์นั้นเอง

       สำหรับในตอนที่ 2 นี้ผมจะสอนในเรื่องการจัดการชิ้นงาน (project) ประกอบด้วยการเริ่มสร้างชิ้นงานใหม่ (New Project)  บันทึกชิ้นงานที่เราสร้างไว้ (save project) การนำชิ้นออกเป็นไฟล์โปรเจ็ค (expert) และการนำเข้าไฟล์โปรเจ็ค (import)


ส่วนของชุดคำสังของการบริหารจัดการชิ้นงาน (projects)  • การสร้างชิ้นงาน (Project) ใหม่       

           การเริ่มสร้าง Project ใหม่นั้น จะเริ่มจการคลิกที่เมนู Project แล้วเลือก Start new projectหลัวจากนั้นจะปรากฏกล่องข้อความให้เรากรอกชื่อ Project ที่เราจะสร้างชิ้นงานใหม่ ที่ Project name กฏของการสร้างชื่อ Project คือต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น ห้ามีการเว้นวรรค ห้ามใช้ตัวสัญลักษณะต่างๆ แต่สามารถใช้ตัวเลข ขีดกลาง (-) ขีดล่าง (_) ได้ หลังจากนั้นคลิกปุ่ม OK ก็เข้าสู่หน้าจอพร้อมที่จะสร้าง Project ชิ้นงานนั้นได้  • การบันทึกชิ้นงานใหม่ (save preject)
โดยปกติแล้วชิ้นงานที่เราสร้างขึ้นมานั้นมันจะ save งานอัตโนมัติแต่เราสามารถบันทึกงานด้วยตัวเองที่เมนู Project แล้วเลือก Save Project เพื่อบันทึกชิ้นงานของเราโดยใช้ชื่อเดิมและ Save Project As ในกรณีที่ต้องการบันทึกชิ้นงานของเราในชื่อที่แตกต่างกันไป โดยชื่อใหม่ที่ให้บันทึก ระบบจะใส่ _copy ต่อท้ายชื่อเดิม แต่เราสามารถแก้ไขชื่อตามใจชอบได้
การบันทึกนั้น ชิ้นงานของเรานั้นจะถูกเก็บบนใน Server ของ App inventor  ดังนั้นเราสามารถไปเปิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ทันที แค่มีอินเตอร์เน็ตใช้ (http://ai2.appinventor.mit.edu/)  โดยการล๊อกอิน อีเมล์ที่เราสร้างชิ้นงานนั้นๆ โดยที่งานที่เรา save จะแสดงในหน้า my project  


ต้องการเรียกใช้ชิ้นงานไหน ก็ดับเบิลคลิกชิ้นงานนั้น 


หากต้องการลบชิ้นงานที่เราสร้างออก ทำได้โดการเลือกชิ้นงานที่เราต้องการลบ แล้วกดคำว่า Delete 
  • การนำชิ้นงานของเราเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์ ( export )
ในกรณีต้องการให้ชิ้นงานที่เราสร้าง นำออกมา (export) จับเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้น คลิกที่เมนู Project เลือก Export selected project to my computer ซึ่งจะถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ .aia ไฟล์ .aia 

  •  การนำเข้า (import) ชิ้นงานจากคอมมายังโปรแกรม app inventor

ชิ้นงานที่เราจัดเก็บในเครื่องในรูปแบบไฟล์ .aia นั้นสามารถนำเข้ามาทำงานต่อด้วย เมนู project เลือก import project (.aia) from my computer 


ในตอนถัดไป เดียวผมจะมาสอนการทดสอบชิ้นงานของเราบนมือถือจำลองที่เรียกว่า emulator และการทดสอบบนมือถือจริงกันครับ สำหรับในตอนนี้ก็ขอขอบคุณที่ท่านที่อ่านบทความจนจบ 55 

3 ความคิดเห็น:

  1. สวัสดีคะ ตอนนี้กำลังพัฒนา app inventor 2 คะ ขอคำแนะนำต่างๆ ความรู้เพิ่มเติมหน่อยได้ไม่คะ

    ตอบลบ
  2. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

    ตอบลบ